Onze missie

Ons doel is het begeleiden bij het verbeteren van de prestaties van bedrijven in de industrie en groothandel en servicebedrijven. IPL richt zich daarbij in het bijzonder op de bedrijfsprocessen, de besturing hiervan en de informatievoorziening.

Markt

De primaire markt van IPL zijn productiebedrijven, servicebedrijven en de groothandel en gerelateerde dienstverlening in Nederland en Vlaanderen.

Dienstverlening

We adviseren, fungeren als klankbord en leveren kennis door middels van trainingen en workshops. Daarnaast ondersteunen we het project management van verbeterings- en implementatietrajecten.

Werkwijze

Onze consultants stellen de voor u noodzakelijke procesaanpassingen vast en voeren deze samen met u door. Wij selecteren een passend PDM-systeem of ERP-systeem op basis van onze uitgebreide kennis van deze systemen. Ook ondersteunen we bij het implementeren en optimaliseren van bestaande systemen.

Onze aanpak is pragmatisch: geen uitgebreide rapporten maar daadwerkelijke implementaties. Alleen uw resultaat telt. Daarbij is onze werkwijze er op gericht om uw kennis te vergroten. Workshops en overdrachtsmomenten maken een structureel deel uit van onze aanpak. IPL beperkt zich niet tot vrijblijvende plannen en advezen. We stellen ons resultaatgericht op.

Over IPL Advies bv

IPL Advies bv is een zelfstandig adviesbureau, gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven en voert opdrachten uit in geheel Nederland en Vlaanderen; daarnaast ondersteunt IPL haar klanten bij werkzaamheden in haar buitenlandse vestigingen.