De situatie

U ontwerpt en produceert producten zoals machines en apparatuur. Deze producten doorlopen de levenscyclus: van klantwens via productdefinitie, ontwerpen, testen, certificeren en produceren, naar installatie, gebruik, service, en uiteindelijk recycling: de Product Life Cycle. Het beheren en beheersen van deze product levenscyclus heet Product Lifecycle Management ofwel PLM.

Tijdens dit proces ontstaan Product Data. Niet alleen CAD-data uit het ontwerpproces, maar ook productbeschrijvingen, testrapporten, certificaten, werkinstructies, installatie-, service- en gebruikershandleidingen, productpresentaties, folders, kwaliteitscontrolerapporten, enzovoort. Het beheren en beheersen van deze productdata heet Product Data Management, afgekort PDM.

Gedurende de levenscyclus van een product is het bijna altijd noodzakelijk om de product data een of meerdere keren te wijzigen. Vanwege een aanvullende klantwens, productieproblemen bij uzelf of bij een leverancier, vanwege ervaringen tijdens gebruik door de klant, of omdat onderdelen geschikt moeten worden gemaakt voor toepassing in meerdere producten. Het beheren en beheersen van deze productwijzigingen heet Change Management, afgekort CM.

Het geheel aan product data en productwijzigingen dat ontstaat tijdens de levenscyclus vormt een complex geheel, dat als het niet goed wordt beheerd kan ontaarden in een chaos die veel tijd, energie en materiaal – en dus veel geld – kost.

Een goed ingericht PLM systeem in combinatie met duidelijke procesafspraken ruilt geborgde, unieke informatie tegen het verlies van tijd, energie en materiaal.

De vraag

U wenst een beveiligde en toch eenvoudig toegankelijke, geordende en toch flexibele beheersing van uw Product Data. Beveiligd tegen oneigenlijk gebruik, maar toegankelijk en eenvoudig vindbaar voor hen die data creëren, bekijken of moeten wijzigen.

De consultants van IPL Advies bv ondersteunen u bij het selecteren van de juiste PLM of PDM software applicatie en bij de voorbereiding en uitvoering van een succesvolle implementatie.

De aanpak

Om de juiste keuze te maken moet een aantal stappen worden doorlopen.

 • In kaart brengen van de levenscyclus van de producten
 • In kaart brengen van de processen die data creëren, gebruiken en wijzigen
 • Vaststellen van de relaties met andere processen (zoals ERP, PCF, CRM)
 • Vaststellen van de gewenste integratie met andere applicaties (CAD, Office, ERP)
 • Bepalen van de overige eisen en wensen
 • Opstellen van een shortlist van passende applicaties
 • Een principekeuze middels een aantal bedrijfsspecifieke demonstraties
 • Toetsing van de principekeuze middels een workshop
 • Referentiebezoeken
 • Zo nodig herhaling van de toetsing en referentiebezoeken met een alternatieve leverancier
 • Contractonderhandeling

Vervolgens wordt gewerkt naar een succesvolle PLM-implementatie. Ook daarvoor moeten voorbereidende stappen worden doorlopen.

 • Training van de key-users op de gekozen applicatie
 • Toetsen van de in kaart gebrachte processen aan de opgedane applicatiekennis
 • Zo nodig aanpassen van de processen
 • Vaststellen welke documenten waar worden gebruikt in welke processen
 • Vastleggen van document sjablonen (templates)
 • Vaststellen van de levenscyclus van data en documenten
 • Een keuze maken in de wijze van nummering
 • Definiëren welke (meta)data moet worden gesynchroniseerd met andere applicaties (zoals ERP,CRM)
 • Opstellen van gebruikersprofielen, wijze van gebruik, rechten en rollen
 • Foutvrij maken van de processen en de data sets
 • Opstellen van werkinstructies
 • Opleiding van de eindgebruikers
 • In gebruikname
 • Nazorg

Meer informatie

Meer informatie te verkrijgen via: 040 – 750 55 90 / info@ipl.nl