Steeds meer bedrijven verlenen service-activiteiten op de producten die zij zelf hebben geleverd. Dit past in het kwaliteitsbeeld en de klantgerichtheid, waarmee veel Nederlandse bedrijven zich onderscheiden. Het kan gaan om het snel herstellen van problemen die zich direct na in gebruikname voordoen, maar ook om het oplossen van storingen die later in de lifecycle van het product op kunnen treden. Ook zien we dat bedrijven periodiek onderhoud verrichten en zelfs zover gaan een bepaalde uptime te garanderen. Service Management wordt steeds meer gezien als een opportunity dan als een noodzakelijk kwaad.

Dit stelt eisen aan de informatievoorziening van deze bedrijven. Als eerste zal er een compleet en actueel beeld moeten zijn van de installed base en van de garantie- en contractafspraken die met de klant zijn gemaakt: waar staat wat, wat is ermee gebeurd en welke verplichtingen hebben we.

Daarnaast zullen de meldingen van klanten goed en volledig geregistreerd moeten worden, zodat de diagnose snel kan worden gesteld en de juiste acties kunnen worden gestart. Dit kan beperkt blijven tot telefonische ondersteuning, maar ook leiden tot een serviceopdracht of het terugsturen van (een deel van) het product ter reparatie bij de fabrikant.

Bij de facturatie van de serviceopdrachten is gebaseerd op een goede registratie van de gemaakte kosten, met inachtneming van de geldende contractafspraken.

Naarmate organisaties groter worden ontstaat er behoefte aan ondersteuning voor het geautomatiseerd plannen van opdrachten en het versturen naar mobiele devices zoals smartphones en tablets, waarop ook de terugmelding kan plaatsvinden.

IPL heeft ervaring met deze processen en kan u adviseren over de ondersteunende informatievoorziening.

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl