De vraag

U bent op zoek naar een nieuw ERP systeem. Het bestaande systeem voldoet niet meer of de ondersteuning van uw huidige ERP systeem wordt beëindigd. U wilt behalve een nieuw ERP systeem ook de processen verbeteren in het licht van wat moderne systemen mogelijk maken. Waar en hoe is nog niet duidelijk en wat u precies aan ERP functionaliteit nodig hebt, moet nog op een rij worden gezet. Bovendien denken de verschillende afdelingen hier verschillend over.

Het aanbod van ERP systemen is groot en het is moeilijk tot een verantwoorde keuze te komen. ERP selectie is voor u geen dagelijks werk en de deskundigheid en ervaring hiermee zijn beperkt. Toch wilt u zeker weten dat u het juiste ERP-systeem kiest en zich goed voorbereidt op de implementatie.

Onafhankelijk ERP advies

De juiste keuze is slechts mogelijk wanneer er vooraf geen voorkeuren bestaan vanwege zakelijke belangen of partnerships. U bepaalt hoe uw bedrijfsprocessen moeten verlopen en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Dit is de basis voor de eisen aan het ERP systeem. Pas wanneer deze helder zijn worden de ogen gericht op de ERP systemen. Op basis van gevalideerde informatie over wat deze systemen wel en niet ondersteunen en de branche ervaring van de leverancier wordt de shortlist bepaald.

IPL Advies biedt u deze onafhankelijke ondersteuning in combinatie met de gevalideerde kennis over de meest relevante ERP systemen. We voeren samen met uw mensen op zeer efficiënte wijze en met volledig onderbouwde beslissingen het selectietraject uit. Dit tegen beperkte kosten en goede resultaten. Selecteren van bedrijfssoftware is ons vak. We hanteren hierbij een bedrijfskundige benadering: uw bedrijfsprocessen staan centraal.

Bij onze bewezen aanpak maken we gebruik van tools, standaard formats en checklists die u snel op weg helpen. De belangrijkste hulpmiddelen zijn onze best practice kennis, efficiënte en inzichtelijke selectietools, die zijn gebaseerd op onze jaarlijkse eigen, onafhankelijke evaluatie van ERP-systemen.

Eerst stellen wij samen met u de belangrijkste procesverbeteringen en procesaflopen vast. Nadat de ERP scope is bepaald, stelt het projectteam onder onze begeleiding uw profiel van wensen en eisen vast. Op basis hiervan wordt een overzicht van voor u relevante ERP-systemen samengesteld. Op eenvoudige wijze krijgt u inzicht in mogelijke probleemgebieden en prioriteiten bij de ERP demonstraties.

De resultaten

Onze adviseurs hebben in de laatste 25 jaar meer dan 175 productie- handels- en servicebedrijven ondersteund in de ERP selectie. Kenmerken van onze projecten zijn:

  • Efficiënte selectie door toepassing van een gerichte selectiemethodiek en inbreng van kennis uit ons eigen ERP evaluatie
  • Objectieve keuzes gebaseerd op uw doelen en processen, in plaats van persoonlijke voorkeuren en dus beter geaccepteerde resultaten
  • Een goed uitgewerkt draaiboek van uw belangrijkste processen, dat is gebruikt bij de toetsing van het gekozen ERP systeem
  • Minder open eindjes in het selectietraject, waardoor bij de implementatie een lagere kans op hogere kosten en minder passende oplossingen
  • Een goede voorbereiding van de implementatie

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl