De vraag

Na een zorgvuldig selectietraject bent u tot de juiste keuze gekomen en heeft u met de leverancier een contract afgesloten. Daarin is de aanschaf geregeld en het implementatieplan vastgelegd. In het vervolg, de invoering, heeft de leverancier natuurlijk een belangrijke rol. En ook u heeft hiervoor capaciteit vrijgemaakt. De vraag is nu: hoe zorg ik er voor dat de implementatie goed verloopt en dat er maximaal wordt geprofiteerd van de investering?

Risico’s hier zijn onder meer:

  • De geplande activiteiten kosten te veel tijd;
  • De doorlooptijd en de kosten lopen uit de hand;
  • De doelen worden niet gehaald;
  • Door gebrek aan specifieke kennis van de branche en standaardpakketten worden verkeerde keuzen gemaakt bij de inrichting waardoor de gewenste werkwijze niet gerealiseerd wordt en de medewerkers gefrustreerd raken.

Onze aanpak | ERP Implementatie

De combinatie van ervaring in pakketselecties en implementaties en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en de specifieke eisen van uw branche maakt IPL een geschikte partner voor uw ERP implementatie. Wij zijn niet de partij die de technische installatie of de parametrische instelling van het pakket uitvoert. Deze rol behoort bij de ERP leverancier.

Wij kunnen uw ERP Implementatie ondersteunen vanuit verschillende rollen.

Steering commitee

Vanuit de Steering Commitee managen wij de inhoud, risico’s en verwachtingen van het ERP Project. We bewaken formele en informele projectafspraken, treden op als procesbegeleider in discussies en ondersteunen bij het scheppen van juiste randvoorwaarden voor het project.

Solution Architect

Als Solution architect zorgen wij ervoor dat de (logistieke) concepten, processen en afspraken op een juiste wijze worden geïmplementeerd in het pakket. Met onze kennis van uw organisatie, de processen en de mogelijkheden van pakketten kunnen we samen met u en de leverancier snel tot de beste keuzes komen.

Projectmanagement

projectmanagement kan daarbij horen, waarbij de interne projectleider ondersteunen bij het veranderingsproces en communicatie en afstemming zowel intern als met de leverancier.

Key user support

Wij ondersteunen de key users tijdens de implementatie, zoals bij het voorbereiden van conversies en data opschoonacties; specificeren en invoeren van procedures en werkwijzen; definiëren van documenten en het (laten) realiseren hiervan, opleiden van eindgebruikers; specificatie en (laten) uitvoeren van interfaces, etc.

Afhankelijk van uw situatie en wensen kan de begeleiding specifiek gericht zijn op de ondersteuning bij de Stuurgroep- en /of Projectteam- bijeenkomsten, tot aan een intensieve begeleiding van enkele dagen per week.

Het is de visie van IPL om kennis en ervaring zo veel en snel mogelijk over te dragen aan de klantorganisatie. Hiervoor biedt IPL diverse cursussen en workshops op het gebied van Bedrijfsvoering, Productstructurering en ERP-systemen aan, zowel op management als op uitvoerend niveau.

Behaalde resultaten

Onze klanten geven aan dat onze rol bij implementaties heeft bijgedragen aan dit succes o.a. door:

  • Duidelijke projectaanpak en planning
  • Heldere definitie en uitwerking van het logistieke concept
  • Voor medewerkers begrijpelijke afspraken met de leverancier
  • Creatieve oplossingen waarmee maatwerk wordt voorkomen
  • Organisatie van commitment en betrokkenheid
  • Beter gemotiveerde en opgeleide gebruikers

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl