De vraag

U bent verantwoordelijk voor de operaties binnen uw bedrijf en u vraagt zich regelmatig al of uw organisatie uw klanten niet beter kan bedienen?

Operations management is het deel van de organisatie dat gaat over het doeltreffend en doelmatig halen van doelstellingen in het verwerven, maken en leveren van producten en diensten.

Operations management is derhalve de wijze waarop uw onderneming haar concrete doelen bereikt. U zult moeten delegeren om alles gedaan te krijgen. En om alles juist gedaan te krijgen zodat uw onderneming toegevoegde waarde genereert. U delegeert taken doorgaans aan uw medew.ers en aan uw informatiesysteem. Indien deze gedelegeerde taken tijdig  en juist worden uitgevoerd, zijn uw klanten erg tevreden. Het kost echter doorgaans veel tijd om te achterhalen of al het werk tijdig en juist wordt uitgevoerd. Zulke vragen blijven vaak knagen: Gaat alles goed? Kan het nog beter? Gaat doelmatigheid niet ten koste van doeltreffendheid? Of andersom?

Onze aanpak

Wij geven u antwoorden met onze beproefde aanpak. Zodat u arbeidsvreugde kent en geniet van uw nachtrust. Onze aanpak heeft als basis het kritisch bekijken van de wijze plan plannen. Om zo tot een structurele bedrijfsverbetering te komen.

Wij zien dat het maken van een plan en het uitvoeren van dat plan bepalend is in het bereiken van uw operationele doelen. Wij stellen vast welk type planen  uw medewerkers maken. Dat kan een hoofd productie plan zijn. Bijna altijd is er een vorm van detailplanning, al dat niet ingegeven door de mogelijkheden van uw bedrijfssoftware, zoals ERP. We kijken echter eerst naar de primaire processen en stellen samen met u vast welke informatie en middelen uw organisatie heeft en moet hebben om doelstellingen te kunnen halen. Met een plan tracht uw organisatie alles wat beloofd is aan klanten tijdig waar te maken. En met instructies en/of ervaring doet uw organisatie de zaken juist. Om niet alles te hoeven voorschrijven en om snel en goed te kunnen oordelen, werkt uw organisatie met prestatie indicatoren. Deze Key Performance Indicators kunnen u veel energie besparen maar ook veel ellende bezorgen. Daarom is het juist inzetten van KPI’s een onderdeel van onze aanpak.

Samengevat is dit ons globale stappenplan: 1) Wat vinden uw klanten uw toegevoegde waarde. 2) Met welke processen realiseert u dat? 3) Met welke plannen realiseert u dat? 4) Welke vaardigheden heeft u hiervoor ter beschikking? 5) Met welke indicatoren kunt u het juiste gedrag garanderen?

De resultaten

Uw organisatie zorgt voor tevreden klanten zonder dat u telkens moet ingrijpen. Omdat u het maken en uitvoeren van plannen goed hebt afgestemd op de eisen van klanten, de kenmerken van uw producten of diensten en de vaardigheden van uw medewerkers en bedrijfssoftware, gaat het meestal goed zonder dat u hoeft in te grijpen. Dat levert doorgaans geld op. Dat is uw toegevoegde waarde. En die van IPL.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen of mailen: 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl.