Visual Management is een hulpmiddel voor werknemers en teamleiders om te reageren op uitzonderingen. Het is meer dan een plaatje met grafieken. Bij het inrichten van de werkplekken kunnen direct Visual management elementen ingevoerd worden. Het werk m.b.t. kengetallen dagelijks zichtbaar gemaakt worden. Door toepassen van de Deming Circle (Plan Do Check Act) wordt het proces van voortdurende verbetering bewaakt.

IPL Advies heeft ervaring in het toepassen van Visual management voor verbeterprojecten (Key Task Monitoring à Plan Do) en dagelijkse operationele zaken (Key Performance Indicators à Check Act)

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl)

icon Visual Management opent de ogen (Link oktober 2014)