De vraag

Supply Chain Management betreft het management van relaties met leveranciers en klanten met als doel om excellente klantwaarde te realiseren tegen minimale kosten voor de totale keten. Het voldoen aan de vraag van de klant staat centraal: het leveren van de juiste producten op de juiste plaats, op de juiste tijd, in de juiste hoedanigheid en tegen een zo goed mogelijke prijs. Daarbij worden flexibiliteit en service gerichtheid steeds belangrijker: “the ease of doing business”.

De vraag is: hoe richt u de keten het beste in en hoe stuurt u hem aan om aan deze klantenvraag te voldoen en er voldoende aan over te houden?

Onze aanpak

Als eerste bepalen wij samen met u wat uw “customer service offer” moet zijn om concurrerend te zijn tegen acceptabel kosten. Concreet betekent dit het per marktsegment / productfamilie vaststellen van de levertijden en mogelijke leverhoeveelheden.

Dit zal bepalen waar de ontkoppelpunten in de keten moeten liggen: waar kunnen de voorraden het beste worden aangehouden en in welke vorm (gereed product, halffabricaat, onderdelen). Voor producten met een zeer korte levertijd en een beperkte variëteit zal levering uit voorraad dicht bij de markt nodig zijn. Waar klanten bereid zijn om een langere levertijd te accepteren, bijvoorbeeld omdat de klant invloed heeft op de productconfiguratie zal Assemblage op Order een betere keuze zijn of wellicht Make to Order.

Deze concepten bepalen de keteninrichting: waar zouden we welke activiteiten moeten doen (productie, voorraad houden, distributie). Daarmee wordt de ideale logistieke grondvorm duidelijk. Een van de richtlijnen is inrichting op flexibiliteit: het kunnen produceren, inkopen en transporteren in zo klein mogelijke series. Concepten als Lean en Visual Management spelen daarin een belangrijke rol.

Hiermee wordt ook de informatiebehoefte bepaald: voorraden aanleggen zal gebaseerd moeten zijn op forecast informatie. We hebben dat in spelsituatie ontelbare malen met klantgroepen aangetoond middels een door IPL ontwikkelde variant van het bekende Beer Game.

Deze forecast is ideaal gesproken een mix van rekenwerk (op basis van historische data) en input van klanten en van sales. Deze is een belangrijke input voor het hoofd productieplan en de daaruit volgende materiaalplanning. Daarmee is een basis gelegd voor een goede order acceptatie en daarmee het realiseren van een goede leverbetrouwbaarheid.

Dit zijn voorbeelden van elementen die een rol spelen in het opzetten van goed Supply Chain Management, en die wij onze adviesprojecten meenemen om een goed fundament daarvoor te leggen.

De resultaten

IPL heeft verschillende bedrijven begeleid in het verbeteren van onderdelen van hun supply chain door het geven van adviezen over de keuze van ontkoppelpunten, forecasting en door het creëren van awareness op het gebied van wat daarvoor belangrijk is. Daarnaast heeft IPL ruim 9 jaren de Philips Lighting Supply Chain Management Academy vorm gegeven en haar de docenten geleverd voor trainingen in diverse delen van de wereld.

Meer info

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl