Klanten kiezen voor IPL omdat ze de meerwaarde van IPL herkennen en waardevol achten.

Onafhankelijkheid

Wij begeleiden bedrijven vanuit een volstrekt onafhankelijke positie.

Klanttevredenheid

Wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is, door inbedding van een praktische oplossing in zijn organisatie. Dus: duidelijke resultaten afspreken, beloften nakomen, feedback vragen over inhoud,  vorm en het adviesproces.

Brede dienstverlening

Wij nemen de vraag van de klant als uitgangspunt, maar bieden advies en diensten op naastliggende gebieden die de prestaties van onze klant verbeteren. Wij passen een multi-disciplinaire benadering van het vraagstuk toe, die de beste oplossingen biedt in het strategisch perspectief van de klant.

Speerpunt kennis en creatieve oplossingen

Wij stellen ons ten doel speerpunt kennis te bezitten over de vraagstukken die we bij de klant aanpakken. Deze kennis wordt maximaal gecombineerd met onze creativiteit om oplossingen te vinden die aansluiten bij de specifieke situatie van het bedrijf.

Inzet en enthousiasme

Wij werken met volledige inzet en enthousiasme aan het vraagstuk van de klant. Wij proberen met de klant mee te leven en hem (m/v) optimaal te ondersteunen

De beste man (m/v) op het werk

Wij maken maximaal gebruik van specifieke kennis en ervaring van de medewerkers. Projecten worden uitgevoerd door of onder begeleiding van de medewerkers die de kennis en/of ervaring bezit. Ook de aansluiting tussen persoonlijkheden van klant en medewerker is van belang.

Betrouwbaarheid

Wij gaan vertrouwelijk om met informatie van onze klanten. We leveren het best mogelijke advies. We doordenken ons aanbod zorgvuldig, schatten risico’s in, maken duidelijke afspraken. We komen onze afspraken na.

Integriteit

Wij leveren het best mogelijke advies voor een redelijke prijs. De belangen van de klant staan voorop bij het maken van keuzen. Wij maken geen misbruik van omstandigheden.