De vraag

Na een zorgvuldige ERP selectie bent u tot de juiste keuze gekomen en heeft u met de leverancier een contract afgesloten. Daarin zijn de aanschaf geregeld en de uitgangspunten voor het implementatieplan vastgelegd. Hoe zorgt u er samen met de implementatiepartner / ERP leverancier voor dat de ERP implementatie succesvol verloopt?

We zien nogal eens dat dit onvoldoende het geval is:

 • De geplande activiteiten kosten veel meer tijd dan gepland;
 • De doorlooptijd en de kosten lopen uit de hand;
 • De doelen worden niet gehaald;
 • Door gebrek aan specifieke kennis van de branche en het systeem worden verkeerde keuzen gemaakt bij de inrichting waardoor de gewenste werkwijze niet gerealiseerd wordt en de medewerkers gefrustreerd raken.

Onze aanpak | ERP Project Management

IPL kan u helpen bij uw ERP implementatie. We kunnen verschillende rollen invullen, waarvan de rol van Project Manager het meest gevraag wordt.

Vanuit deze rol zijn we lid van de stuurgroep die de hoofdlijnen van het ERP project bewaakt.

De implementatieaanpak en -tools van de leverancier zijn leidend in de aanpak van het project. Dit vertaalt zich als eerste naar een goed doortimmerd projectplan met duidelijke afspraken over de taken en verantwoordelijkheden.

Zaken waar ERP project management zich specifiek op richt zijn onder meer:

 • Samen met de implementatiepartner opstellen van een implementatieplan, inclusief een tijdsplanning + “beauty contest” van de implementatie consultants;
 • Bemensing en capaciteitsreservering projectgroep;
 • Het bewaken van de planning; uitzonderingen signaleren middels het wekelijks / 2-wekelijks houden van een projectmeeting met de key users, het bewaken van de actie- en issuelijsten en verslaglegging;
 • Periodiek overleg met de projectleider van de leverancier met betrekking tot voortgang en risico’s; ook: het blijven bewaken van de scope;
 • Beoordelen van de door de key users opgeleverde documenten en systeeminrichting;
 • Het signaleren van met name functie-overschrijdende inhoudelijke knelpunten en regelen dat deze opgelost worden; vanuit een objectieve positie stimuleren van het maken van keuzes en losmaken van de huidige processen;
 • Het bewaken van het budget; facturen van de leverancier controleren;
 • Het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van het werk en ook van de ingezette mensen (intern en extern);
 • Het zorgen voor een goede communicatie binnen de projectgroep, de werkgroepen en naar de rest van de organisatie;
 • Het opstellen van voortgangsrapportages;
 • Het voorbereiden van de stuurgroep vergaderingen;

Behaalde resultaten

Al onze ERP adviseurs hebben in meerdere ERP implementaties met verschillende ERP systemen ondersteuning gegeven in het project management, hebben deel uit gemaakt van de stuurgroep of hebben deze voorgezeten. Daarnaast hebben zij naar behoefte bepaalde key users ondersteund.

Overige rollen bij ERP Implementatie

Naast de rol van project manager kunnen we ook ondersteuning geven in de vorm van andere rollen:

 • Begeleiden van de datamigratie
 • Solution Architect
 • Change Manager
 • Het verlenen van hand- en spandiensten door junior-consultants

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl