De vraag

De implementatie van het ERP systeem is voor de hele organisatie een zwaar en belastend proces. Het komt vaak voor dat functies eerst in de basis ingericht worden om later uitgebreider ingevuld en gebruikt te gaan worden. U hebt zich voorgenomen om dit na de implementatie met enige regelmatig te bekijken en hierin stappen te zetten. We zien vaak dat door de drukte van de implementatie en het gelijktijdig realiseren van de lopende orders, de aandacht voor ERP daarna minder wordt en de goede voornemens niet worden waargemaakt. Bedrijven laten mogelijkheden tot substantiële rendementsverbeteringen liggen. IPL kan u ondersteunen in het oppakken van de draad.

Onze aanpak | ERP Optimalisatie

We doen  een korte scan van uw situatie en het gebruik van het pakket: welke functies worden goed gebruikt, waar loopt het minder goed en waar liggen u behoeften. Op basis daarvan worden in overleg enkele verbeteringsgebieden bepaald, bijvoorbeeld bij:

 • de afgifte van een betrouwbare levertijd voor de klantorders;
 • de optimale inzet van de beschikbare productiecapaciteiten;
 • het verlagen van de voorraden;
 • het verminderen van verstoringen bij de verwerving van materialen.

Er worden één of enkele werkgroepen gevormd. Onder begeleiding van de IPL-adviseur worden de mogelijke verbeteringen en oplossingen om deze te realiseren in enkele bijeenkomsten gespecificeerd en uitgewerkt, bijvoorbeeld:

 • het aanscherpen van de langere en korte termijn planningsmethodiek en het logistiek concept: wat op order, wat op voorraad en de eventuele invoering van een Hoofd Productie Plan;
 • het bepalen van de levermogelijkheden voor klantorders met Available-to-Promise en Capable-to-Promise regels;
 • door het reduceren van levertijden door het beter benutten van de planningsmogelijkheden van het systeem;
 • verlagen van de voorraden door het kritisch beoordelen van het voorbeheer en de bestelparameters;
 • verbeteringen van de voor- en nacalculatie.

Na accordering door het MT worden de voorgestelde verbeteringen getest en ingevoerd. Hierbij kan de hulp van de ERP leverancier worden ingeroepen.

De resultaten | ERP Optimalisatie

De inzet van IPL bij de verbetering van de uitvoering en sturing van de bedrijfsprocessen na de invoering van een nieuw ERP Systeem, heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • een soepeler afhandeling van de verkoop- en productieprocessen;
 • minder onverwachte verstoringen bij de materiaaltoeleveringen en productie;
 • betere planning van het productieproces wat leidde tot betrouwbaarder levertijden;
 • minder wachttijden in het productieproces;
 • een betrouwbaarder voorraad.

Concrete cases uitgevoerd bij o.a:

 • AKAPP STEMMANN
 • Centraalstaal
 • Dokkumer Vlaggencentrale
 • Ericsson
 • De Haan
 • Hoekman RVS
 • Landustrie
 • Planmaster Lega
 • Spirotech
 • Valk Welding
 • Vital Scientific

Uiteraard is het mogelijk, en in onze visie zelfs vaak aan te bevelen, deze verbeteringsacties al uit te voeren voorafgaand aan de selectie en implementatie van een nieuwe ERP Systeem.

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl