ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is bedoeld om te zorgen voor de informatievoorziening ten behoeve van de planning en uitvoering van de primaire en ondersteunende processen binnen organisaties.

ERP Selectie

In de laatste 20 jaar heeft IPL Advies meer dan 150 bedrijven ondersteund bij het selecteren van bedrijfssoftware. De door ons ontwikkelde methodiek heeft zich dan ook in de praktijk bewezen. We kunnen samen met uw mensen op zeer efficiënte wijze en met volledig onderbouwde beslissingen het selectietraject uitvoeren.

ERP Implementatie

De combinatie van ervaring in pakketselecties en implementaties en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en de specifieke eisen van uw branche maakt IPL een geschikte partner voor uw ERP-implementatie. Wij zijn niet de partij die de technische installatie of de parametrische instelling van het pakket uitvoert. Deze rol behoort bij de leverancier. De IPL-adviseurs hebben o.a. ervaring als projectleider, bij ondersteuning van key-users, als architect van logistieke concepten en processen.

ERP Optimalisatie

De implementatie van het ERP-systeem is voor de hele organisatie een zwaar en belastend proces. Het komt vaak voor dat functies eerst in de basis ingericht worden om later uitgebreider ingevuld en gebruikt te gaan worden. U hebt zich voorgenomen om dit na de implementatie met enige regelmatig te bekijken en hierin stappen te zetten. We zien vaak dat door de drukte van de implementatie en het gelijktijdig realiseren van de lopende orders, de aandacht voor ERP daarna minder wordt en de goede voornemens niet worden waargemaakt. Bedrijven laten mogelijkheden tot substantiële rendementsverbeteringen liggen. IPL kan u ondersteunen in het oppakken van de draad.

Onafhankelijke evaluatie van ERP-systemen

Sinds 1991 evalueert IPL als enige onafhankelijke partij jaarlijks de ERP-systemen op de Benelux-markt. Sinds 2004 doet IPL dat samen met het Duitse Institut für Materialfluss und Logistik (IML) te Dortmund, onderdeel van de Fraunhofer Gesellschaft. Zowel IPL als IML zijn onafhankelijk van ERP-leveranciers en stellen zich als doel om objectief beeld te vormen van wat de systemen wel en niet te bieden hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl