Het succes van Logistiek- en Supply Chain Management in uw bedrijf, met uw klanten en met uw toeleveranciers, staat of valt met het onderling begrijpen waarom en hoe we het samen doen. Het vergt helder nadenken over processen, beslissingen en hun doelstellingen, vanuit bekendheid met moderne concepten, methoden en gereedschappen. Vaardige mensen op deze gebieden laten de processen beter lopen.

Middels korte case/spel seminars

IPL heeft binnen haar adviesprojecten voor verscheidene bedrijven succesvolle korte seminars over Logistiek en Supply Chain Management verzorgd. Dit succes is mede te danken aan de formule die wij hanteren: het ontdekken van mogelijke oplossingen voor uw vraagstuk in een case- of spelvorm, gevolgd door een discussie en besluiten hoe concrete acties in uw eigen praktijk tot verbetering zullen leiden. Nagenoeg iedereen blijkt deze sessies te verlaten met het gevoel dat bijna spelenderwijs grote voortgang is geboekt naar het oplossen van (vaak slepende) vraagstukken. Een prima basis voor de daadwerkelijke verbeteringsslag.

Met uw eigen mensen, uw klanten en uw toeleveranciers

Samen met u, dus toegesneden op uw vraagstukken, verzorgt IPL de sessies. Dat kan voor uw eigen mensen zijn, want bedrijfssucces begint bij begrip en samenwerken binnen uw bedrijf. Maar ook voor u en uw klanten en/of toeleveranciers. Want met name ketensucces begint bij begrip en onderlinge samenwerking. Ons is gebleken dat juist dit soort sessies cruciale relaties verstevigen en verdiepen. Hoe de groepssamenstelling ook is, de gezamenlijke ervaring stimuleert tot hogere prestaties.

Klantspecifieke inrichting van Seminars

Een seminar wordt in overleg met u precies toegesneden op uw wensen. U kunt kiezen of het u beter lijkt een paar uur of dagdeel te besteden, één volle dag, of een spreiding over twee dagen. U kunt een sessie houden met uw eigen mensen, uw klanten, en/of uw toeleveranciers. In het Nederlands of in het Engels. Wij hebben ervaring met alle vormen.
Een spel of een case brengt het vraagstuk in een nieuw perspectief en opent de geesten voor creatieve oplossingen.
Daarna kan de groep onder begeleiding over uw èchte vraagstuk discussiëren, en oplossingen vinden.

 

Enkele voorbeelden van Management Games tijdens korte seminars

Onderstaand vindt u voorbeelden van seminars die door ons verzorgd zijn. Elk heeft eigen leerdoelen, toegesneden op vraagstukken van de organiserende bedrijven. Een greep uit de mogelijkheden.

De Case Chinees

Aan de hand van de analogie van een restaurant ontdekken de deelnemers hoe het bedrijf beter in staat wordt efficiënt aan de sterk variërende klantvraag te voldoen en adequaat met spoedorders om te gaan. Verkopers, planners en afdelinghoofden leren elkaar te begrijpen en samen te werken. Leerdoel is begrip dat het inbouwen van (tijds-)ruimte in het planbare deel van de orders juist de flexibiliteit oplevert om met onplanbaar werk om te gaan.

De case wordt uitgewerkt in groepen van 4-5 mensen.
Tijdsduur: 2 uur

Het Hamburger spel

Kleine teams besturen een productieketen in een hamburgerrestaurant en leren welke bestel- en voorraadstrategie de keten het best in staat stelt de klanten met hoge servicegraad te bedienen. Leerdoel is begrip dat lean en agile concepten moeten worden doorgevoerd met het besef van enkele neveneffecten.

Het spel wordt gespeeld in groepjes van 4-5 mensen rond een (laptop) computer.
Tijdsduur: 2 uur

SCM Game (MIT Beergame)

Een simpele, lijnrechte keten wordt bestuurd door een team van ketenmanagers. Dit wordt eerst gedaan zonder onderlinge communicatie tussen de schakels, en leidt dan tot chaos. Dan leren de deelnemers over Supply Chain planningconcepten, en besturen de keten succesvol in gezamenlijk overleg. Leerdoel is begrip voor de noodzaak voor een gezamenlijk plan voor de gehele keten, en goede communicatie over (haalbaarheid van) wijzigingen in de plannen.

De SCM game wordt gespeeld in veelvouden van 9 mensen rond een evenzoveel lange tafels.
Tijdsduur: 3 uur (take 1) of 6 uur (take 1 en take 2)

SCM Game met Productvernieuwing

Dit spel bouwt voort op de SCM basisgame (zie boven). Additioneel probleem is de introductie van een vernieuwd product halverwege de speltijd. Leerdoel is het besef van de problematiek van uit- en infasering van producten in een lange keten. Optimaal gebruik van informatie en strategische keuzes over buffervoorraden worden geoefend in een overzichtelijke spelsituatie. Kan ook computerondersteund gespeeld worden.

Tijdsduur: 4 uur (fysiek bordspel), of 3 uur (alleen computer)

Constraints Management Case

Deelnemers leren door het maken eenvoudige berekeningen hoe ze optimaal resultaat kunnen halen uit een “bottleneck”. Oplossingsmaatregelen als overwerken, alternatieve routes en uitbesteding worden in een eenvoudige case economisch doorgerekend en beoordeeld. Deze case levert enkele eye-openers. Leerdoel is het besef dat bottlenecks exclusief de aandacht voor verbetering vergen, en dat het oplossen ervan zeer veel oplevert. Daarnaast blijkt dat de traditionele boekhoudkundige berekeningsmethoden vaak de verkeerde kant op wijzen, doordat integraal verstandige maatregelen vaak als zeer slecht uit de berekeningen komen. De case wordt afgesloten met de vertoning van de film “Het Doel”, 45 minuten.

Tijdsduur: 3,5 uur (incl. film), vaak de film na een diner.

Illumina Case

Een bedrijf verplaatst zijn productie van Europa naar het Verre Oosten. De transporttijd neemt uiteraard toe. Leerdoel is besef wat het overgaan naar sourcing in het Verre Oosten voor gevolgen heeft voor de optimale inrichting en besturing van het supply- en distributie netwerk. Elementen zijn veranderende reactietijden, kapitaalsbeslag in de keten, benodigde veiligheidsvoorraden, informatiebehoeften, planningsconcepten en kennisniveau van het SCM personeel.
Tijdsduur: 1 (lange) dag, bij voorkeur gespreid over twee aansluitende dagen.

 

Meer informatie

Klinkt dit interessant? Neem dan vrijblijvend contact op voor een nadere toelichting en de bespreking van uw specifieke doelgroepen en leerdoelen: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl