Onafhankelijke evaluatie van ERP Systemen

Sinds 1991 evalueert IPL als enige onafhankelijke partij periodiek ERP systemen op de Benelux-markt. IPL is onafhankelijk van ERP-leveranciers en stelt zich als doel om objectief beeld te vormen van wat de systemen wel en niet te bieden hebben.

Eind 2022 heeft IPL dit onderzoek weer uitgevoerd. 36 ERP Systemen zijn deze editie onderzocht.

Werkwijze onderzoek naar ERP Systemen

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een uitgebreide vragenlijst van meer dan 3000 vragen, die in de loop der jaren is ontwikkeld. De leveranciers van de systemen vullen deze vragenlijst in en vervolgens evalueert een IPL-adviseur het pakket tijdens een bezoek van een dag van de leverancier (validatie). Dit bezoek kan leiden tot aanpassingen in de gegeven antwoorden.

Publicatie

Nadat de validatie heeft plaatsgevonden wordt de antwoordenset geupdate in de ERP Selectie tool van IPL op www.erp-portal.nl. De gevalideerde antwoordenset wordt vervolgens gebruikt in het boek “ERP Systemen voor productie en groothandel 2023”. Het bijna 300-pagina;s tellende boek is te bestellen voor €150,-

Zie hier de systemen die in 2022 zijn onderzocht.

Bestel het nieuwe ERP boek!

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl