Onafhankelijke evaluatie van ERP Systemen

Sinds 1991 evalueert IPL als enige onafhankelijke partij jaarlijks de ERP systemen op de Benelux-markt. Sinds 2004 doet IPL dat samen met het Duitse Institut für Materialfluss und Logistik (IML) te Dortmund, onderdeel van de Fraunhofer Gesellschaft. Zowel IPL als IML zijn onafhankelijk van ERP-leveranciers en stellen zich als doel om objectief beeld te vormen van wat de systemen wel en niet te bieden hebben.

Werkwijze onderzoek naar ERP Systemen

De pakketevaluatie vindt jaarlijks plaats aan de hand van een uitgebreide vragenlijst van meer dan 3500 vragen, die in de loop der jaren is ontwikkeld. De leveranciers van de systemen vullen deze vragenlijst in en vervolgens evalueert een IPL-adviseur het pakket tijdens het bezoek van een dag aan de leverancier (validatie). Dit bezoek kan leiden tot aanpassingen in de gegeven antwoorden.

Publicatie

Nadat de validatie heeft plaatsgevonden wordt de antwoordenset geupdate. De gevalideerde antwoordenset wordt vervolgens gebruikt in het jaarlijks geproduceerde ERP-onderzoeksrapport “ERP Systemen voor productie en groothandel” en de ERP-selectietools op de site www.erp-portal.nl.

Bestel het ERP-rapport 2017

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 /  office@ipl.nl