Smart Customization is een manier van organiseren waarbij het beheren en vastleggen van het eigen product, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw op elkaar worden afgestemd.

De uitdaging

Industriële bedrijven die (eigen) producten voeren staan voor de uitdaging om klantspecifieke, unieke, eindproducten voor klanten beschikbaar te hebben op het moment van bestellen door de klant (als het ware uit voorraad te leveren). En dit tegen wereldwijd concurrerende prijzen. Individualisering, dus maatwerk, zonder meerkosten is hier het ultieme doel. Deze ontwikkeling is reeds vanaf het eind van de vorige eeuw gaande. Aanvankelijk in de consumentenmarkt aangeduid als “Mass customization”, maar tegenwoordig ook volop van toepassing in business to business markten. Voor dit laatste hanteren we de term “Smart Customization”.

De markt is hierbij de dwingende factor. Bedrijven die niet in staat zijn om hierin mee te gaan en nog volledig Engineering-to-Order werken worden dan ook met de volgende verschijnselen geconfronteerd:

  • Onmogelijkheid om de gevraagde korte doorlooptijden te realiseren. Dit komt omdat offerte- en orderspecificaties onevenredig meer tijd van orderengineering en verkoopbinnendienst vragen;
  • Een toename van de technische risico’s;
  • Onbetrouwbaarheid van het realisatieproces met als gevolg hoge faalkosten en vertragingen;
  • “Opblazen” van de afdeling Order-engineering. Een bijkomend probleem is dat Engineering capaciteit schaars is, vergrijst en niet eenvoudig is uit te breiden;
  • Niet kunnen realiseren van de gewenste, lagere, kostenniveaus ingegeven door globalisering en schaaleffecten elders.

De oplossing  | Van ETO naar CTO

Smart Customization kan de oplossing bieden voor deze problematiek door het benutten van mogelijkheden van Configure-to-Order (CTO) naast Engineering-to-Order (ETO) en Assemble-to-Order (ATO). Dit betekent differentiatie, waarbij helder en eenduidig moet zijn wat kan en wat niet. Verder ook een scherp inzicht in wat u uw klant kunt toezeggen tegen welke condities (performance; prijs; levertijd; voorwaarden).