Aanvragen toegang tot selectie website

Warehouse Logistics

Optimaliseren van magazijnactiviteiten

Steeds meer bedrijven besteden hun opslagactiviteiten uit naar gespecialiseerde dienstverleners. Deze moeten in staat zijn om de goederenstromen op een goede wijze te managen: inslag, opslag en voorraadbeheer en uitslag moeten perfect geregeld zijn.

Vaak gaat het om omvangrijke magazijnen waarin vele verschillende typen goederen worden opgeslagen voor verschillende klanten. Het managen van de activiteiten wordt daardoor steeds complexer.

Hiervoor zijn sinds enkele jaren speciale informatiesystemen op de markt met de naam Warehouse Management Systemen (WMS). Samen met het Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) te Dortmund doet IPL Consultants periodiek onderzoek naar deze systemen.

Onderzochte functies voor WMS systemen

De WMS pakketten zijn onderzocht op de volgende bedrijfsfuncties:

  Algemene leverancier- en systeeminformatie

 • Systeeminformatie
 • Leverancierinformatie
 • Aanbod van produkten / diensten
 • Magazijn-, opslagtype
 • Installaties – Branches
 • Installaties – Landen
 • Projektkosten en -duur
  Systeeminformatie

 • Systeemomgeving
 • Gebruikeromgeving
 • Systeemparameters
 • Stamdata
  Inkomende goederen tot uitgaande goederen

 • Inkomende goederen
 • Inslag
 • Aansturing van inslag / opslag
 • Orderpicking
 • Uitslag
 • Uitgaande goederen
  Basis functies

 • Opdrachtverwerking
 • Ordervrijgave
 • Voorraadbeheer, -administratie
 • Inventarisatie
 • Managementinformatie
 • Documenten
  Extra funkties

 • Charge- / partijnummers
 • Serienummers
 • THT datum (houdbaarheidsrestricties)
 • Multi client
 • Multi site / multi depot
 • Documenten
 • Administratie van ladingsdragers en emballage
 • Retouren
 • Transportmiddelen / Transportmiddelsturing
 • Dock- / Yardmanagement
 • Capaciteitsplanning
 • VAL (Value Added Logistics)
 • Opslag gevaarlijke stoffen

 

Onderzochte pakketten

De bevindingen van het pakketonderzoek krijgt u ter beschikking:

 • een objectieve beoordeling van pakketten
 • een compact overzicht van alle relevantie functies
 • de resultaten van een onderzoek dat gericht is op de magazijnprocessen.

Verder kunt u met de internet-selectietool uw eigen eisen- en wensenprofiel definiëren en vervolgens tot op vraag niveau vergelijken de mogelijkheden van de onderzochte WMS pakketten.

Meer informatie

Voor meer informatie: tel.  040-750 55 90 / office@ipl.nl

icon Pakketselectie (377.64 kB)
icon WMS selectie (325.93 kB)
icon WMS selectietool (243.31 kB)
icon WMS scan (55.37 kB)
icon Case WMS vleesverwerker (105.46 kB)