Case ICT Masterplan en PLM-selectie

De achtergrond

Vostermans Ventilation ontwikkelt, produceert en distribueert axiaalventilatoren voor de industriële en agrarische markt wereldwijd. Het bedrijf is onderdeel van Vostermans Companies, een groep van internationale bedrijven, opgericht in 1952. Vostermans Ventilation exporteert naar meer dan 70 landen en heeft, naast de hoofdvestiging in Nederland, dochterbedrijven in de USA en Maleisië.

De probleemstelling

Vostermans wil een snellere Time-to-Market d.m.v. efficiency bij R&D en Operations, een sneller en effectiever wijzigingenbeheer en een infrastructuur voor het delen en toegankelijk maken van kennis. Het bedrijf wil een systeem waarbij het beheer en toegang tot documenten wordt geregeld. Het bestaande ICT landschap is daartoe onvoldoende geïntegreerd. Daarnaast is een deel van het systeem op termijn aan vervanging toe.

De aanpak: ICT Masterplan

Vostermans vraagt aan IPL om gezamenlijk de architectuur op te stellen van de systemen waarop de toekomstige informatie-voorziening gebaseerd moet worden. De hoofdfuncties binnen het bedrijf zijn geïnventariseerd en daarbij de ICT-bouwblokken gedefinieerd. De afbakening van en de interactie tussen de bouwblokken zijn daarna vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met gewenste snelle beschikbaarheid en beheersbaarheid van de specifieke product- en technologische kennis die binnen Vostermans.

De aanpak: PLM-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor PLM pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de beoogde strategie van Vostermans, de huidige en gewenste situatie m.b.t. product gegevens, is een PLM requirements document opgesteld. Belangrijke thema’s daarbij zijn de beschikbaarheid van m.n. technologische kennis binnen R&D, gegevens zonder tekening en E-Bom/P-Bom. Met de pakketkennis en ervaring van IPL is een shortlist van PLM-systemen en leveranciers opgesteld. Middels gerichte demonstraties en offertes op basis van het requirements-document is een productkeuze gemaakt.
Een referentie bezoek heeft de keuze bevestigd.

Het succes

Vostermans gebruikt de architectuur uit het Masterplan als leidraad voor te maken keuzes en voor de concrete invulling van de ICT bouwblokken. Als eerste daarvan is de PLM selectie opgepakt.
Vostermans heeft een PLM pakket en leverancier gevonden en ingevoerd dat voldoet aan de gestelde eisen.

IPL-bijdrage

• opstellen ICT-Masterplan
• roadmap / prioriteitsbepaling
• ondersteuning selectie PLM systeem

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl