Case ERP-selectie

Vlastuin Group ontwikkeld en vermarkt internationaal land- en bouw-machines, zoals D-TEC Sorteergrijpers en intern- en wegtransport-middelen, zoals D-TEC Tanktrailers en D-TEC Containertrailers.

De achtergrond

Tevens wordt door Vlastuin het complete proces ingezet in het overnemen van de productiezorg van internationaal denkende OEM-ers van o.a. intern- en wegtransportmiddelen, land- en bouw-machines, milieu-wagens en andere bij het proces passende sectoren. Alle productie, ontwikkeling en onderhoudsactiviteiten gebeuren centraal vanuit het Vlastuin hoofdkwartier in Kesteren.

De probleemstelling

Vlastuin maakte gebruik van een eigen geschreven ERP-Systeem uitgebreid met o.a. een Shop Floor Module, een Product Configurator en een uitgebreide CAD-koppeling (LeanIT genaamd). Door alle functionaliteiten en maatwerk was LeanIT een uitgebreid systeem geworden. Dit heeft er toe geleid dat het lastig was om het systeem met de huidige technologische ontwikkelingen mee te laten groeien. Daarom heeft Vlastuin besloten over te stappen naar een standaard ERP-Systeem. IPL is gevraagd te adviseren ten aanzien van de werkwijze en de verbetering van de informatievoorziening.

De aanpak: ERP-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de processen binnen de verschillende afdelingen zijn enkele discussiegebieden aangegeven die verder werden uitgewerkt zoals integratie PCF, CAD en ERP, Kwaliteit en Service, Planning en Voorraadbeheer, Shop Floor Control en Projecten. Onder begeleiding van IPL zijn middels werkgroepen voor deze discussiegebieden de gewenste voorzieningen bepaald. Op basis hiervan is het eisen- en wensenpakket voor ERP geformuleerd.

Op basis van de informatie op www.erp-portal.nl in combinatie met de kennis en ervaring van IPL is een ERP-shortlist opgesteld. Op basis van gerichte demonstraties en offertes is een principekeuze gemaakt, die vervolgens in een meerdaagse workshop is getoetst aan de hand van een door Vlastuin samen met IPL opgestelde bedrijfscase. Deze workshop heeft de keuze bevestigd.

Het succes

De Vlastuin Group heeft een standaard ERP-systeem gevonden dat voldoet aan de uitgebreide gestelde eisen en dat aansluit bij de gewenste werkwijze.

IPL-bijdrage

• advisering bedrijfsprocessen
• opstellen eisen en wensen
• selecteren van standaard ERP pakket

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl