Case PLM-selectie en -implementatie

De achtergrond

ThyssenKrupp Accessibility ontwerpt en produceert trapliften die de mobiliteit van ouderen en minder validen in huis in stand houden. De omzet van het bedrijf is €130 miljoen op jaarbasis, het aantal employees 200. De liften voor gebogen trappen zijn klantspecifiek, voor rechte trappen wordt een aantal variaties als standaard geleverd.

De probleemstelling

Om het productwijzigingsproces te versnellen werd in 2008 in eigen beheer een webbased Simple PDM applicatie ontwikkeld, die het mogelijk maakte om data te koppelen aan een wijziging en middels een workflow te accorderen. Een relatie met de oorspronkelijke dataset werd niet gelegd. Correct revisiebeheer vereiste daardoor nog steeds grote discipline.

Er waren verschillende motivatie factoren om een PLM systeem aan te schaffen: Versnellen van het productontwikkelproces en verbetering van de productkwaliteit, de wens om data van meerdere producten door elkaar te kunnen gebruiken en het verhogen van traceerbaarheid van productdata en productwijzigingen.

De aanpak

Onder leiding van IPL is een projectteam geformeerd, waarmee een business case is gebouwd en een eisen en wensenlijst is geformeerd. Op basis daarvan is een longlist van leveranciers geformeerd, die vervolgens in overleg is teruggebracht naar 3. Deze leveranciers zijn uitgenodigd voor een presentatie. Aan de hand van een scorelijst is één leverancier geselecteerd. Na enkele referentiebezoeken is een bedrijfscase is gebouwd om vast te stellen of klantwens en applicatie met elkaar overeenstemmen.

Het succes

Overzichtelijke en traceerbare data, geborgde processen, besparing in tijd, geld en materiaal:

• Data vastgelegd per product, koppeling tussen MCAD, ECAD, gebruikersdata, en standaard onderdelen in libraries.
• Eén nummerserie voor product data en nummerserie voor documenten.
• Versiebeheer verloopt automatisch, er is maar 1 juiste versie beschikbaar.
• Traceabiltiy van data volledig geborgd waardoor meerdere producten tegelijk kunnen worden ontwikkeld en data van verschillende producten door elkaar kan worden gebruikt.
• Traceabiltiy en historie van productwijzigingen volledig geborgd.

IPL-bijdrage

  • Opstellen pakket van eisen en wensen
  • Selecteren PLM-systeem
  • Begeleiding bij de implementatie en optimalisatie

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl