Case ERP-selectie en -implementatie

De achtergrond

Projecta BV heeft als kernactiviteit het produceren en verkopen van projectieschermen en presentatiemeubilair. Het productieproces bestaat uit: productie van onderdelen, assemblage, verpakken en verzenden. Men produceert en assembleert op voorraad en op klantorder. Projecta maakt ook zogenaamde ‘specials’ op klantorder, wat wil zeggen dat de maten afwijkend zijn t.o.v. de catalogus. De verkoop is gericht op zowel Nederland als het buitenland.

De probleemstelling

Hoewel Projecta beschikte over een informatiesysteem om de diverse bedrijfsprocessen aan te sturen, voldeed dit systeem niet meer aan de eisen die Projecta stelde, met name op het gebied van productieaansturing en magazijnbeheer. Daarnaast was de techniek van de oplossing aan vervanging toe. IPL is gevraagd het selectie- en implementatieproces te begeleiden.

De aanpak: ERP-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Er is, samen met de projectgroep, gestart met het beschrijven van de toekomstige werkwijze voor Projecta, het logistieke concept. In deze projectgroep zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Bij Projecta is extra aandacht besteed aan het beschrijven van de toekomstige productiebesturing. Vervolgens zijn de eisen en wensen voor een nieuw ERP systeem uitgebreid besproken en is er een lijst opgesteld van passende systemen. Bij het opstellen van deze shortlist is gebruik gemaakt van het IPL selectiemiddel dat via internet kan worden toegepast. (Voor meer informatie zie: www.erp-portal.nl ) De drie best passende systemen zijn beoordeeld, zowel functioneel als financieel. Met één systeem, de principekeuze, is vervolgens een meerdaagse workshop uitgevoerd op basis van een door Projecta beschreven bedrijfscase, zodat deze principekeuze een extra toetsing heeft ondergaan. Na de workshop is het contract met de leverancier gesloten.

De aanpak: ERP-implementatie

Vervolgens heeft IPL de implementatie begeleid in de vorm van het samen met de projectleider voeren van het project management.

Het succes

Projecta heeft als resultaat een leverancier gevonden die met haar software (ERP pakket) aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen die samen met IPL vooraf zijn opgesteld. Projecta ondersteunt hiermee o.a. een sterk verbeterde productiebesturing.

IPL-bijdrage

  • ERP-Selectie
  • Projectmanagement bij implementatie

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl