Case Smart Customization

De achtergrond

Pon Power BV levert klantspecifieke Caterpillar power systemen die worden toegepast in vele sectoren. Het leveren van power systemen met de laagste cost of ownership voor de professionele klant is de missie. Om optimaal klantgericht te kunnen werken bedienen toegewijde teams, in eigen verantwoordelijkheid, een bepaald deel van de markt.

De probleemstelling

Het naar klantwens volgens afspraak afleveren van unieke Caterpillar powersystemen is een van de sterke selling points van Pon Power BV. Evenals het maximaliseren van het operationele rendement hiervan. In de praktijk bleek echter dat, met de toen aanwezige organisatie, dit erg veel inspanningen en kosten met zich mee bracht. De verwachting was dat hier met voorgedefinieerde bouwstenen voordelen te behalen zouden zijn. Het project “The Basic Way”, ondersteund door IPL, moest met oplossingen komen.

De aanpak

Het kernteam “The Basic Way” koos de volgende aanpak:
1. Visievormen op uitgangspunten, doelstellingen en mogelijke oplossingsrichtingen.
2. Uitwerken van de nieuwe “Basic Way” werkwijze en het creëren van draagvlak hiervoor; hierbij zijn verschillende werkgroepen actief geweest.
3. Uitwerken van de “Basic Way” productstructuur en documentatieopzet met de Genset als voorbeeldproduct.
4. Beeldvormen en definiëren van mogelijke ICT oplossingen; besluitvorming tot inzet van een Product Configurator (PCF).
5. Uitvoeren van een pilot om de uitgewerkte “Basic Way” werkwijze en gekozen documentatieopzet te toetsen en feedback vanuit de organisatie te verzamelen.
6. Selecteren en invoeren van een PCF.
7. Organiseren van het gecentraliseerde productbeheer en het borgen van resultaten.

Het succes

pon-power-succes

IPL-bijdrage

  • begeleiden visievorming
  • uitvoeren analyses
  • genereren oplossingen
  • inbrengen kennis
  • procesbegeleiding

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl