Case Supply Chain Management Academy

De achtergrond

Voor Philips Lighting is een goede Supply Chain performance een sleutel tot succes in een wereld waar steeds meer concurrenten in staat zijn om vergelijkbare producten te produceren. Het nakomen van afspraken met klanten, tegen acceptabele kosten, is de leidraad voor de organisatie. Daarom formuleerde Philips Lighting in 2001 de doelstelling om de competenties van haar medewerkers op het gebied van Supply Chain Management te versterken.

De aanpak

Philips Lighting heeft een interne Supply Chain Management Academy opgericht om genoemde doelstelling te realiseren. Men heeft een aantal partijen gevraagd hoe zij het cursusprogramma zouden invullen. Uit de aanbieders is IPL geselecteerd vanwege haar ruime ervaring met het geven van opleidingen en adviezen op dit gebied en haar vaardigheid om in te spelen op de actuele situatie binnen Philips Lighting.

In de loop der jaren is een viertal cursussen ontwikkeld, waaraan adviseurs / trainers van IPL invulling geven. Deze Engelstalige cursussen gaan in op vragen als: wat zijn redenen om voorraden aan te houden, hoe kan voorspellingsinformatie bijdragen aan een betere planning van deze voorraden, hoe kan variatie in de keten worden teruggebracht. Bijzonder element in de cursussen is het Supply Chain Game, een door IPL samen met Philips Lighting ontwikkelde variant van het bekende “Beer Game”.

philips-supply-chain

Het succes

In de afgelopen 7 jaren zijn meer dan 1.400 cursisten getraind; het gaat daarbij om supply chain functionarissen maar ook medewerkers uit andere aanpalende functiegebieden zoals marketing & sales, financiën en productie. De opleidingen zijn in vier continenten gegeven.

In de afgelopen paar jaren zijn de voorraden gedaald en is de supply chain performance verhoogd. De Academy heeft zeker haar steentje hierin bijgedragen.

IPL-bijdrage

  • ontwikkeling cursusprogramma
  • ontwikkeling cursusmateriaal
  • ontwikkeling spelmateriaal
  • verzorgen van trainingen op vele locaties

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl