Case ERP-selectie en -implementatie

De achtergrond

Orga levert effectieve en betrouwbare oplossingen die bijdragen aan veiligheid op zee, land en in de lucht.

  • Orga Offshore levert op maat navigatieoplossingen voor de olie- en gasindustrie
  • Orga Aviation levert intelligente waarschuwingsverlichting op omvangrijke objecten op land, zoals gebouwen en windturbines, ten behoeve van het vliegverkeer
  • Orga X-proof levert advies en oplossingen op maat voor explosieveilige producten.

Orga heeft vestigingen in Nederland en Maleisië en levert via haar agenten aan klanten overal in de wereld.

De probleemstelling

Orga heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Het bestaande informatiesysteem was verouderd en sloot niet meer aan bij de eisen en wensen van de veranderde organisatie, het productenpakket en de werkwijze. Het management van Orga gaf aan de processen efficiënter en effectiever te willen inrichten en een hogere mate van automatisering door te willen voeren. IPL is gevraagd om hierbij te ondersteunen.

De aanpak: ERP-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de processen binnen de verschillende business units, is het eisen- en wensenpakket geformuleerd. Belangrijke thema’s zijn daarbij geweest: integrale planning en procesondersteuning vanaf offerte tot uitlevering en facturering, “first time right” en de ondersteuning van de intensieve samenwerking met de toeleveranciers van Orga.

Op basis van de informatie op www.erp-portal.nl in combinatie met de kennis en ervaring van IPL is een ERP-shortlist opgesteld. Op basis van gerichte demonstraties en offertes is een principekeuze gemaakt, die vervolgens in een meerdaagse workshop is getoetst aan de hand van een door Orga opgestelde bedrijfscase. Deze workshop heeft de keuze bevestigd.

De aanpak: Implementatiebegeleiding en optimalisatie

IPL-adviseur is door Orga gevraagd om de implementatie te ondersteunen in de vorm van project management en inhoudelijke ondersteuning op het gebied van service management. Nadat Orga live is gegaan heeft de IPL-adviseur de verdere optimalisatie van het gebruik van het ERP-systeem mede ondersteund.

Het succes

Orga heeft een ERP-systeem gevonden en ingevoerd dat voldoet aan de gestelde eisen en waarmee de grip op het totale proces is verbeterd.

IPL-bijdrage

  • Opstellen pakket van eisen en wensen
  • Selecteren standaard ERP-systeem
  • Begeleiding bij de implementatie en optimalisatie

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl