De achtergrond

Nemag is al jarenlang dé partner in de overslag van bulkgoederen. Of het nu gaat om overslag van kolen en ijzererts of om het laden en lossen van granen, veevoeders, schroot, mineralen, biomassa of andere bulkgoederen.

Nemag zorgt ervoor dat haar klanten dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Alle grijperproducten maakt Nemag op maat, in overleg met de klanten. Hierdoor sluiten de oplossingen aan op hun specifieke situatie.

De probleemstelling

Nemag wil haar processen verder optimaliseren. Als eerste stap is enkele jaren geleden een PLM-systeem geselecteerd en ingevoerd, in combinatie met een productconfigurator. De volgende stap was de implementatie van een nieuw ERP-systeem en vermindering van het aantal Excel-lijsten. De directie gaf aan het proces beter te willen borgen en informatie beter te willen ontsluiten. De projectgroep wilde betere ondersteuning voor relatiebeheer, voor projectmatig en ordergericht werken, voor materiaalplanning, een naadloze koppeling met het PLM-systeem en verdere digitalisering. IPL Advies is gevraagd om Nemag te ondersteunen in het vinden van een passend ERP-systeem.

De aanpak: ERP-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de processen, zijn de toekomstige processen in een aantal werkgroepen uitgewerkt in vorm van stroomschema’s en begeleidende tekst. Hierop gebaseerd is het eisen- en wensenpakket geformuleerd. Met behulp van het ERP-selectietool van www.erp-portal.nl in combinatie met de kennis en ervaring van IPL met de ERP-markt is een ERP-shortlist opgesteld van 4 systemen. Op basis van gerichte demonstraties en offertes is een principekeuze gemaakt, die vervolgens in een meerdaagse workshop is getoetst aan de hand van een door Nemag opgestelde bedrijfscase. Deze workshop heeft de keuze bevestigd.

De aanpak: implementatiebegeleiding

De IPL-adviseur die de selectie heeft gedaan heeft Nemag onder-steund tijdens de implementatie in de vorm van project management en inhoudelijke ondersteuning in het komen tot inrichtingskeuzes op de key processen.

Het succes

Nemag heeft een ERP-systeem gevonden en ingevoerd dat voldoet aan de gestelde eisen en waarmee aan de belangrijkste doelstelling is voldaan. Een traject van verdere optimalisatie is ingezet.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl