Case Procesverbetering

De achtergrond

Nelipak B.V. is een sterk innovatief internationaal bedrijf dat o.a. verpakkingen ontwerpt en produceert voor medische, industriële en consumenten toepassingen. Het ontwerp van een verpakking komt in zeer nauwe samenspraak met de klant tot stand. Dit is de basis voor het ontwerp en de vervaardiging van de matrijzen en hulpgereedschappen nodig voor het thermoform productieproces. Meedenken in het ontwerpstadium met de klant is een zeer sterk onderscheidend selling point van Nelipak b.v.

De probleemstelling

Bij aanvang van het project duurde het totale proces van ontwerpen van de verpakking tot en met het vervaardigen van de matrijs voor de markt te lang. De organisatie klopte niet helemaal: het proces bestond in totaal uit 14 stappen, waarbij de doorlooptijd opliep tot 16 weken. Daarbij was de ICT ondersteuning ad hoc geregeld. Klanten wilden veel sneller bediend worden. Vandaar de wens om het proces te verbeteren en daarbij een CAD/CAM oplossing te selecteren. Vragen daarbij waren:

 • Wat kan er beter bij de organisatie van het totale ontwerpproces?
 • Wat kan er beter bij de samenwerking tussen het ontwerpen en het gereedschap vervaardigen?
 • Welk CAD/CAM systeem is hier het meest geschikt?

De aanpak

In nauwe samenwerking met het MT, de projectgroep en de diverse werkgroepen, zijn de volgende stappen gezet:

1. Voorbereiding en analyse van de bestaande situatie en vaststellen van de verbeteringsmogelijkheden.

2. Definiëren van een nieuwe procesinrichting gebaseerd op de vorming van drie parallelle teams.

3. Teams samenstellen, inrichten en bemannen, waarbij o.a. taken en verantwoordelijkheden van teams zijn vastgesteld en mensen zijn opgeleid.

4. Selectie en invoering van een integraal CAD/CAM systeem en nieuwe freesbanken voor matrijsvervaardiging.

Het succes

Een nieuwe organisatie is grotendeels werkelijkheid geworden:

 • Drie parallelle multifunctionele teams operationeel werkend;
 • 3D CAD/CAM geselecteerd en nu volledig operationeel;
 • Doorlooptijd sterk verbeterd (van 16 weken naar 6);
 • Aantal foute matrijzen tot praktisch nul gereduceerd;
 • Met dezelfde mensen meer omzet en output.

IPL-bijdrage

 • Procesbegeleiding
 • Uitvoering analyses
 • Inbreng kennis

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl