Case ICT Strategie en invoering Smart Customization

De achtergrond

Lantech.com levert verpakkingsmachines voor end of line toepassingen. Het bedrijf heeft sinds de oprichting een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De droom van de oprichter van Rembrandt Packaging was om zijn product, de dozenopzetter, op wereldschaal te verkopen. Hun groeistrategie is daarop gebaseerd en inmiddels heeft de organisatie dit inmiddels deels bereikt. Nieuwe ICT mogelijkheden kunnen daarbij de spelregels op zijn kop zetten en nieuwe wegen mogelijk maken.

De probleemstelling

De klanten vragen een grotere flexibiliteit tegen een lage prijs. Hierop wordt ingespeeld met een uitgekiend modulair productontwerp, waarin de door klanten gevraagde flexibiliteit is ingebed. Verder worden de marketing- en organisatieontwikkeling serieus aangepakt. Einddoel daarbij is een wereldwijde, plaatsloze organisatie bestaande uit netwerken die samenwerken op basis van eenduidige processen. Het spreekt voor zich dat hierbij geautomatiseerde ondersteuning (ICT) een noodzakelijke voorwaarde is.

De aanpak

Lantech.com had haar strategische keuzes reeds scherp geformuleerd. Op basis hiervan is in een aantal projecten stelselmatig gewerkt aan het op een hoger plan brengen van de organisatie en van de ICT. IPL heeft gedurende meer dan 5 jaar een bijdrage geleverd aan o.a. de volgende projecten:

  • Vaststelling van de strategische ICT richting.
  • Definitie en invoering van een nieuwe methodiek voor vastlegging van de product- en documentenstructuur.
  • Selectie en invoering van een 3D CAD systeem met een PDM oplossing.
  • Definitie, selectie en invoering van een ERP systeem inclusief een koppeling met CAD/PDM.
  • Definitie en voorbereiding van een PCF oplossing.

Het succes

lantech-succes

IPL-bijdrage

  • uitvoeren analyses
  • genereren oplossingen
  • inbrengen kennis
  • verrichten uitvoerende werkzaamheden
  • begeleiden interne mensen

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl