Case ERP-selectie

De achtergrond

Kraker Trailers is een toonaangevende onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van schuifvloertrailers op klantspecificatie, met name ten behoeve van bulktransport. Het bedrijf is gevestigd in Axel, Zeeuws Vlaanderen.

Men maakt onderscheid tussen de volgende activiteiten:

• Nieuwbouw
• Reparaties
• Onderdelenverkoop
• 2e-hands trailer verkoop

Kraker Trailers heeft een uitgebreide klantenkring in heel Europa.

De probleemstelling

Het ERP-systeem was sterk verouderd en werd slechts gedeeltelijk gebruikt vanwege o.a. de beperkte gebruikersvriendelijkheid. Ook de koppeling van het ERP-systeem met het PLM-systeem en de Product Configurator werkte niet naar wens.
Deze informatievoorziening sloot niet meer aan bij de gewenste toekomstige werkwijze. IPL is gevraagd te adviseren ten aanzien van de werkwijze en de verbetering van de informatievoorziening.

De aanpak: ERP-selectie

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de processen binnen de verschillende afdelingen zijn enkele discussiegebieden aangegeven: Integratie PDM en ERP, integratie PCF, calculatie- en productstructuur door ERP. De serviceactiviteiten zijn buiten de scope gelaten. Onder begeleiding van IPL is middels werkgroepen hiervoor de gewenste ver-betering in de werkwijze en de informatievoorziening bepaald. Op basis hiervan is het eisen- en wensenpakket geformuleerd.

Op basis van de informatie op www.erp-portal.nl en in combinatie met de kennis en ervaring van IPL is een ERP-shortlist opgesteld. Op basis van gerichte demonstraties en offertes is een principekeuze gemaakt, die vervolgens in een meerdaagse workshop is getoetst aan de hand van een door Kraker Trailers samen met IPL opgestelde bedrijfscase. Deze workshop heeft de keuze bevestigd.

Het succes

Kraker Trailers heeft een ERP-systeem gevonden dat voldoet aan de gestelde eisen en dat aansluit bij de gewenste werkwijze. Hiermee kunnen de koppelingen met PLM en de PCF worden gerealiseerd en worden de administratieve processen verbeterd qua efficiency.

IPL-bijdrage

• advisering bedrijfsprocessen
• opstellen eisen en wensen
• selecteren van standaard ERP pakket

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl