Case Procesverbetering en ERP Pakketselectie

De achtergrond

IHC Systems is marktleider op het gebied van proces monitoring, control,automatisering, simulatie en integratie van een variëteit aan activiteiten aan boord van baggerschepen. Hiertoe bouwt IHC Systems de benodigde elektrische, elektronische en IT-systemen. Het dienstenpakket omvat daarnaast sales support, system integratie management, training en wereldwijde field service. IHC Systems is een project gestuurde ETO (Engineer-to-Order) organisatie en is een onderdeel van IHC Merwede.IHC Systems participeert vaak in projecten van andere dochterondernemingen van IHC Merwede, maar bedient ook rechtstreeks andere klanten.

De probleemstelling

Het ERP-systeem was sterk verouderd en werd slechts gedeeltelijk gebruikt vanwege o.a. de beperkte gebruikersvriendelijkheid. Daarnaast bestond het IT-landschap uit tientallen andere applicaties. Deze informatievoorziening sloot niet meer aan bij de gewenste toekomstige werkwijze. IPL is gevraagd te adviseren ten aanzien van de werkwijze en de verbetering van de informatievoorziening.

De aanpak

De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd. Nadat een beeld was gevormd van de processen binnen de verschillende afdelingen zijn enkele discussiegebieden aangegeven: Logistiek concept, productieaansturing en planning, integratie PLM en ERP, calculatie-, product-, en projectstructuur en serviceondersteuning door ERP. Onder begeleiding van IPL is middels werkgroepen hiervoor de gewenste verbetering in de werkwijze en de informatievoorziening bepaald. Op basis hiervan is het eisen- en wensenpakket geformuleerd. Op basis van de informatie op www.erp-portal.nl en in combinatie met de kennis en ervaring van IPL is een ERP-shortlist opgesteld. Op basis van gerichte demonstraties en offertes is een principekeuze gemaakt, die vervolgens in een meerdaagse workshop is getoetst aan de hand van een door IHC Systems samen met IPL opgestelde bedrijfscase. Deze workshop heeft de keuze bevestigd.

Het succes

IHC Systems heeft een ERP-systeem gevonden en ingevoerd dat voldoet aan de gestelde eisen. Het ERP-Systeem is binnen budget en binnen de gestelde deadline geïmplementeerd. Daarnaast is een integratie met het PDM-systeem gerealiseerd. Door het standaardiseren van processen is maatwerk voorkomen.

IPL-bijdrage:

  • selecteren van standaard ERP pakket
  • advisering bedrijfsprocessen
  • opstellen eisen / wensen voor ERP
  • begeleiding tijdens demo’s en bedrijfscase
  • opstellen bedrijfscase

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl