De vraag

In uw organisatie wordt een aantal applicaties en systemen gebruikt ter ondersteuning van uw processen. U krijgt signalen van uw mensen dat deze ondersteuning niet meer voldoende is. Ook leest u over allerlei nieuwe ICT-mogelijkheden waarbij softwareleveranciers steeds bredere functionaliteit aanbieden en u vraagt zich af wat nu werkelijk zinvol is in uw situatie.

Uw investeringsruimte is beperkt en bovendien hebben meerdere afdelingen hun eigen plannen ingediend. Welke prioriteiten moet u nu stellen? Is een investering in een PDM systeem nu het meest urgente of is investeren in een PCF systeem op dit moment meer zinvol? Of misschien toch maar eerst uw ERP systeem vervangen en een nieuw ERP systeem selecteren inclusief de gewenste CRM functionaliteit?

Ook het beeld van de samenhang en de afbakening tussen de verschillende systemen is onduidelijk. Hoe gaan we bijvoorbeeld ERP en PDM samen gebruiken en welke gegevens komen dan in beide systemen voor? In welk systeem ontstaan deze en hoe beheren we deze? Leggen we bijvoorbeeld  klantgegevens primair vast in CRM, of in een PCF of in ERP? En op welke wijze garanderen we daarbij de eenduidigheid hiervan c.q. welke interfaces zijn hiervoor nodig?

Verder heeft u het gevoel dat ICT toch wel een aanzienlijke kostenpost is geworden waarvan niet voor 100% duidelijk is wat het allemaal oplevert. U bent op zoek naar een helder en duidelijk plan met onderbouwing van de prioriteiten dat u kan helpen bij het maken van de verdere keuzes.

Onze aanpak

Samen met het Management bepalen we wat belangrijk is voor de business. Voor zover nodig ontwikkelen we een gezamenlijke inzicht in de huidige situatie en de werkelijke knelpunten. Vervolgens stellen we vast waar nu de echte prioriteiten liggen. We passen workshops toe met discussies om besluiten voor te bereiden. Ook vragen we het bedrijf om zelf enig huiswerk te maken.

Het creëren van draagvlak is hierbij van groot belang. De beslissingen gaan het afdelingsbelang te boven en zullen door iedereen geaccepteerd moeten worden. Elementen van onze aanpak:

 • Business drivers en hun prioriteiten
 • Relevante processen, de prestaties en knelpunten
 • Huidige ICT situatie
 • Workshops over functies van bedrijfssoftware
 • ICT functies en processen
 • Draagvlak voor de prioriteitstelling

Bij onze aanpak maken we gebruik van tools, standaard formats en checklists.

Behaalde resultaten

 • Onderbouwing van de investeringsafweging voor PDM of ERP bij een machinebouwer
 • Herdefiniëring van de functionele afbakening tussen ERP en PDM
 • Samenhangende informatiearchitectuur bij een machinebouwer ontwikkeld
 • Formulering van het ICT plan met investeringsprioriteiten voor een apparatenbouwer
 • Ondersteuning van de beslissing over wel of niet investeren in een nieuw CAD systeem op basis van heldere criteria

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl

Case Lantech Europe – IPL Advies