Marel Poultry B.V. (voorheen Stork Poultry Processing) ontwerpt, verkoopt, produceert en onderhoudt systemen voor verwerking van

kippen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden.

IPL heeft gedurende meer dan 3 jaar een bijdrage geleverd aan de inrichting van de greenfield bij o.a. de volgende projecten:

  • Uitwerken van een blauwdruk voor nieuwe processen en automatisering
  • Definiëren van een roadmap en de initiële inrichting en invoering van een greenfield, inclusief geautomatiseerde ondersteuning gebaseerd op MBD productdefinities
  • Ontwerp-gebaseerde geautomatiseerde kostprijsberekening in PLM

Download Caseblad