Kraker Trailers is een toonaangevende onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van schuifvloertrailers op klantspecificatie, met name ten behoeve van bulktransport. IPL ondersteunde Kraker Trailers bij het selecteren van een nieuw ERP systeem. De door IPL ontwikkelde standaard aanpak voor ERP pakketselectie is gevolgd.

Download Productblad