Case ERP-selectie en -implementatie

De achtergrond

Bakker & Co. B.V. is sinds 1925 een onafhankelijke leverancier van technische applicaties op het gebied van Aandrijftechniek, Industriële Reiniging, Meteo & Klimaat, Lifttechniek & Precisiebuis. Bakker & Co heeft als doel de life-time-costs van de productie van haar klanten te verlagen. Dit wordt bereikt door een klantgerichte, flexibele, innovatieve, technisch en resultaat georiënteerde houding van management en medewerkers. Bakker & Co streeft een lange termijn relatie na door intensief en regelmatig contact met haar klanten en het leveren van beheer en onderhoud aan de geleverde oplossing(en). Door het nastreven van continue winstgevende groei wil Bakker één van de belangrijkste industriële toeleveranciers zijn.

De probleemstelling

De aanleiding om te investeren in een nieuw ERP pakket had zowel defensieve als offensieve redenen:

  • de leverancier van de gebruikte software was niet in staat de veranderde informatiebehoefte goed te vertalen naar nieuwe versies;
  • er waren diverse subsystemen ontwikkeld in MS-Excel en MS-Access waardoor gegevens meervoudig moesten worden ingegeven; synchronisatie van informatie was problematisch;
  • door eilandautomatisering was het niet mogelijk snel benodigde management rapportages te genereren;
  • voor het managen van de verkoop was behoefte aan een sterk CRM systeem met een goede aansluiting op Outlook.

De aanpak: ERP-selectie

Met behulp van het internet tool van IPL werd een scan gemaakt van het pakket van eisen en wensen. Op basis van de functionele afdekking werd een beperkte selectie van leveranciers uitgenodigd voor een presentatie. Met behulp van de door IPL ontwikkelde sjablonen werden de demonstraties en de offertes met elkaar vergeleken. Na de definitieve keuze ondersteunde IPL bij de implementatie van het systeem. Zo werd het project begeleid en werden het testplan en de individuele testscenario’s mede door IPL ontwikkeld.

Het succes

  • Een selectie traject waarin men op een efficiënte en trans-parante manier tot een finale keuze kwam;
  • Een softwarepakket dat nu en in de toekomst de informa-tiebehoefte afdekt;
  • Een implementatietraject met minimaal meerwerk en een vlotte go-live

IPL-bijdrage

  • Opstellen pakket van eisen en wensen
  • Begeleiding offerteaanvraag en demo-sessies
  • Ondersteuning bij inrichting, test en introductiefase

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl