Engineering bevindt zich altijd op het kritische pad. Voor bijna elk project of order is engineering nodig. Het aannemen van meer engineers lijkt daarom de enige manier om je bedrijf verder te laten groeien. Omdat engineers steeds schaarser worden op de arbeidsmarkt en duur zijn, is het verstandiger om te kijken hoe je met je huidige engineers meer omzet kunt verwerken. Dit is te realiseren door slimmer te gaan werken. Kortom minder engineering uren per miljoen omzet.

In onderstaand artikel laten wij de 5 meest voorkomende signalen zien die aangeven dat er efficiëntie te winnen valt binnen het engineering proces.

1. Engineers zijn te veel tijd kwijt aan het zoeken naar artikelen:

Engineers die efficiënt werken zoeken minder dan 10% van hun tijd naar artikelen. Als je merkt dat dit percentage hoger is binnen het engineering team is het tijd voor actie!

Mogelijke acties:

 • Inrichten van artikel classificatie en het gebruiken van duidelijke naamgevingen voor artikelen die bijvoorbeeld consistent wordt opgebouwd uit de classificatie waardes.
 • Kijken welke artikelen uit het systeem gehaald kunnen worden omdat deze niet gekoppeld zijn aan het huidig product portfolio.

2. Wildgroei van nieuwe artikelen:

Per project of order kan gemeten worden hoeveel nieuwe artikelen aangemaakt worden. Per product type kan een KPI opgesteld worden waaraan af te meten is of dit acceptabel is.

Elk nieuw aangemaakt artikel kost over zijn levenscyclus €1.500,- tot soms wel €20.000,-. Dit zijn kosten voor het aanmaken, inrichten en onderhouden van een artikel zowel binnen engineering als mede de supply chain, productie, services en vergeet de afschrijving niet van voorraadhoudende artikelen.

Een reden voor het aanmaken van een nieuw artikel is dat het zoeken teveel tijd kost en het daarom voor een engineer sneller is om een nieuw artikel aan te maken. Het kan ook zijn dat vanuit de Form Fit Functie analyse te snel voor een nieuw artikel gekozen wordt in plaats van een nieuwe artikel revisie. Uiteindelijk resulteert dit in dubbelingen van artikelen en dus meer onderhoud, laat staan het nadelige effect op het beheren van integraties naar andere systemen en het rapporteren op artikelen.
Dit kost waardevolle tijd en geeft een groot risico in het hergebruik van je standaarden.

Mogelijke acties:

 • Verscherping van de Form-Fit -Functie afspraken en de uitdemping van revisies binnen productstructuren. Er zijn marktstandaarden die snel bedrijfsspecifiek gemaakt kunnen worden.
 • Een product portfolio opzetten waar klantwensen vanuit een voor gedefinieerd product model geconfigureerd kunnen worden. Deze methodiek heet Smart Customization en helpt om het aandeel engineering-to-order te verlagen tot waar het strikt noodzakelijk is.
 • Project penalty’s op het aanmaken van nieuwe artikelen. Eerst door het te meten en in management rapportage terug te laten komen. Later gevolgd door financiële penalty’s op het project. Bijvoorbeeld een €000,- penalty per aangemaakt artikel. Wij praten dan niet over het aanmaken van snijonderdelen voor plaatwerk, dan is een dergelijke penalty buiten proporties.

3. Een traag en te complex change proces:

Is het proces onduidelijk of gaat het over te veel schakels, dan zie je vaak dat het blijft hangen. Het gevolg is dat een change later doorkomt dan gewenst of zelfs te laat of helemaal niet doorkomt met alle gevolgen van dien. Ook onduidelijke regels hoe Form, Fit & Function toegepast moet worden en hoe je met revisie-ophoging omgaat zodat er geen wildgroei aan artikelen is en elke wijziging niet een revisie ophoging is van het top-artikel.
Dubbelingen in het artikelen bestand maakt het change proces nog lastiger. Hoe weet je welke artikelen de change raken? Het risico is groot dat je er eentje vergeet met alle gevolgen van dien.

Mogelijke acties:

 • Ga meten hoelang een artikel in change staat en ga hierop gaan sturen. Dus: verkorten van de change tijd. Daarnaast scherp bepalen of artikelen wel gewijzigd moeten worden en dat het niet optimalisaties zijn die in een latere update meegenomen kunnen worden.
 • Zorg dat er 80% van de wijzigingen via een fast-track afgehandeld kunnen worden in plaats van alles via de change board te laten lopen.
 • Zorg dat nice-to-have’s geparkeerd worden en pas bij geplande product updates meegenomen worden. Dit vraagt wel om communicatie richting de aanvrager. Anders levert dit frustraties op omdat het lijkt alsof er niets met de feedback gedaan wordt. Hiermee reduceer je 60 procent van alle onderhanden wijzigingen.
 • Durf te kiezen waar innovatie of product wijzigingen echt het verschil maken. Bij een modulaire product structuur kan je gebruik maken van module-drivers. Deze driver geeft aan wat belangrijk is voor die module ten aanzien van wijzigingen of verbeteringen.

4. Tekening focus i.p.v. de artikel structuur:

We komen uit een 2D-tijdperk waar we verschillende tekeningen maakten om één product te definiëren. Het eindresultaat van een engineer is een tekening pakket. Hoe completer de tekening hoe beter de engineer zijn werkt heeft gedaan. Een valkuil, want op deze wijze kan een tekening nooit goed hergebruikt worden in andere producten of projecten. Daarnaast vergt elke wijziging dat het complete tekeningen pakket gereviseerd dient te worden. Dit vraagt veel tijd van de engineer. Je kan jezelf de vraag stellen worden echte alle tekeningen gebruikt in het voortbrenging proces?

 Acties:

 • Mono tekeningen generen die alleen de informatie weergeeft van het artikel of assemblage stap. Dit reduceert de over-kill aan informatie en zorgt dat artikelen en tekeningen sneller hergebruikt kunnen worden, sneller genereerd kunnen worden en makkelijker te onderhouden zijn.
 • Model-based gaan werken. Elke tekening die onnodig gemaakt wordt is het verbranden van uren. Maak in samenspraak met de interne ketenpartners en leveranciers een analyse welke informatie model-based aangeleverd of verrijkt dient te worden. Op die wijze maak je beter gebruik van de beschikbare 3D modellen.

5. Te veel product & artikel metadata:

Metadata is een handig fenomeen.  Metadate toevoegen omdat het handig lijkt kan resulteren in een overkill aan metadata. Dit vergt veel tijd om de data te vullen en onderhouden, leidt tot onnodige belasting van de systemen, verwarring wat in te vullen. En zorgt voor complexe integraties naar andere systemen tot soms zelfs voor stagnerende processen. De kunst is alleen de benodigde metadata vast te leggen die een bijdrage leveren aan procesverbetering. Hoe je dit kunt meten is het traceren van een artikel tijdens de proces afloop. Zijn alle meta data wel nodig in het primair proces en welke data velden heb je nodig tijdens het wijzigingsproces. Door deze analyse zie je direct welke velden niet nodig zijn.

Maar hoe pak je dit aan? 

Er zijn meer dan de 5 hier genoemde signalen waaraan je ziet dat je product lifecycle management achterblijft. Bovengenoemde zijn herkenbare punten waaraan je kan zien dat je mogelijkheden hebt om de efficiëntie aanzienlijk te verbeteren kijkend naar zowel je product, proces, organisatie als IT.

IPL heeft veel ervaring als bedrijfskundig advies bureau met dit vraagstuk en wij helpen organisaties hun potentieel te ontsluiten door de business architectuur beter vorm te geven.

Wij hebben verschillende diensten om deze verandering te starten of verder te optimaliseren.

 1. Strategie call (1 uur) met een van onze experts via “Teams”. Aanmelden kan via info@ipl.nl. Tijdens dit gesprek kunnen we de pijnpunten vaststellen en een oplossingsvoorstel geven waarin we de vervolg stappen bepalen.
 2. Twee dagen PLM volwassenheid scan & roadmap: een  assessment waarin je inzicht krijgt in het volwassenheid niveau van het “product lifecycle management”. Aangevuld door een roadmap opgesteld door IPL advies.  Vraag hem aan op www.ipl.nl
 3. PLM webinar: hoe maak ik maximaal gebruik van het product management proces (2 uur). Dit zorgt voor draagvlak bij alle medewerkers

 

NEEM CONTACT OP

Wilt u meer informatie over onze diensten? Of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Frank Rood of Franc Magnée

040-750 5590, info@ipl.nl

www.ipl.nl